Lang

Company

Về CI

Một doanh nghiệp hiện thực hóa giấc mơ của xã hội loài người.
Triết lý kinh doanh của Amaranth là quy định rõ giá trị tồn tại và ý nghĩa tồn tại của công ty. Một công ty hiện thực hóa ước mơ của xã hội loài người bằng cách sáng tạo ra một tương lai mới. Chứa đựng ý chí của một công ty lớn mạnh và phát triển vô hạn hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn với tư duy sáng tạo và vô vàn thử thách.
Biểu tượng Công ty TNHH Amaranth chứa đựng ý nghĩa về một công ty lớn mạnh với biểu tượng của mặt trời và hình dáng của bông hoa có thể tỏa hương vĩnh cửu trên khắp 5 đại dương và 6 châu lục.  Logo tiếng hàn